Ник Забанил Причина Время бана
Dipper Narkomanka WH/AIM/SH Навсегда
Dinep 4uTep Narkomanka WH/AIM/SH Навсегда
gz MIKI Реклама Навсегда
owsVYewvNt Narkomanka Реклама Навсегда